Pedagógovia

HUDOBNÝ ODBOR

PaedDr. Lukáš Jeňo DiS. art lukasjeno@viaarto.sk

riaditeľ školy

hra na gitare, elektrická gitara, basgitara, spev, spevácky zbor, trúbka

Mgr. Mária Rišková DiS. art. mariariskova@viaarto.sk

zástupkyňa riaditeľa školy
hra na zobcovú flautu, hra na priečnu flautu

Mgr. art. Matúš Jeňo matus.jeno@viaarto.sk

zástupca riaditeľa školy
hra na bicie nástroje, xylofón, saxofón, klarinet

Radovan Seko DiS. art. radovanseko@gmail.com

zriaďovateľ, hra na gitare


Mgr. Dominika Sakáčová
keyboard, klavír

dominikakarchova@gmail.com

Mgr. Silvia Murníková
keyboard, klavír, hudobná náuka, spevácky zbor

silviamurnikova@gmail.com

Anatol Bogdan DiS.art

hra na gitare

Michal Čelovský
keyboard, klavír

michal.celovsky@viaarto.sk

Monika Seková DiS.art

keyboard, cimbal

monika.sekova@viaarto.sk

Mgr. Terézia Misárová

keyboard

Bc. Jozef Merga DiS.art

husle

joemerga@gmail.com

Bc. Terézia Šimonová

spev

Jakub Mihaľov

bicie


TANEČNÝ ODBOR

Eva Kocúrová DiS. art.

eva.kocurova@viaarto.sk

Zuzana Bačová DiS. art.

zuzana.bacova@viaarto.sk

Jakub Jeňo

Kristína SvidranováVÝTVARNÝ ODBOR

Jana Bercelová, BA

jana.bercelova@viaarto.sk

Mgr.art Alexandra Šantová


LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR

Mgr.art. Kristína Drotárová

kristina.drotarova@viaarto.sk

PhDr. Eva Jacevičová


Nepedagogickí zamestnanci

Marianna Čelovská (administratívno - hospodársky pracovník)

Lenka Kulanová (upratovačka)

Koban Michal (školník)Organizovali sme

Archív našich udalostí

Pozrieť aktuality

Rýchle kontakty

SZUŠ VIA ARTO
Laborecká 66
066 01 Humenné
Slovenská republika

0902 239 062
viaarto@gmail.com
Nájsť na mape Sledovať na Facebooku Sledovať na Youtube Sledovať na Instagrame

Aby Vám neunikla žiadna udalosť: