Pedagógovia

HUDOBNÝ ODBOR

Radovan Seko DiS. art. radovanseko@viaarto.sk

riaditeľ školy

hra na gitare

Mgr. Mária Rišková DiS. art. mariariskova@viaarto.sk
zástupkyňa riaditeľa školy
hra na zobcovú flautu, hra na priečnu flautu, hudobná náuka

PaedDr. Lukáš Jeňo DiS. art lukasjeno@viaarto.sk
zástupca riaditeľa školy
hra na gitare, elektrická gitara, spev, spevácky zbor, hudobná náuka, trúbka

Mgr. art. Matúš Jeňo
hra na bicie nástroje, xylofón, saxofón, klarinet

matus.jeno@viaarto.sk

Mgr. Dominika Sakáčová
keyboard, klavír

dominikakarchova@gmail.com

Bc. Silvia Murníková
keyboard, klavír

silviamurnikova@gmail.com

Anatol Bogdan

hra na gitare

Michal Čelovský
keyboard, klavír

michal.celovsky@viaarto.sk

Monika Seková DiS.art

keyboard, cimbal

monika.sekova@viaarto.sk

Mgr. Nikoleta Kováčová
husle

nikoleta.kovacova@viaarto.sk


TANEČNÝ ODBOR

Eva Kocúrová DiS. art.

eva.kocurova@viaarto.sk

Zuzana Bačová DiS. art.

zuzana.bacova@viaarto.sk

Jakub Jeňo


VÝTVARNÝ ODBOR

Jana Bercelová, BA

jana.bercelova@viaarto.sk


LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR

Kristína Drotárová DiS.art

kristina.drotarova@viaarto.sk


Nepedagogickí zamestnanci

Jaroslava Stašková (administratívno - hospodársky pracovník)

Lenka Kulanová (upratovačka)

Koban Michal (školník)Organizovali sme

Archív našich udalostí

Pozrieť aktuality

Rýchle kontakty

SZUŠ VIA ARTO
Laborecká 66
066 01 Humenné
Slovenská republika

0902 239 062
viaarto@gmail.com
Nájsť na mape Sledovať na Facebooku Sledovať na Youtube Sledovať na Instagrame

Aby Vám neunikla žiadna udalosť: