Úspešné žiačky SZUŠ Via arto opäť zabodovali na súťaži

Úspešné žiačky SZUŠ Via arto opäť zabodovali na súťaži Čarovná flauta 2021

V priebehu 24.11-26.11. 2021 sa zúčastnilo dychové oddelenie SZUŠ Via arto v zastúpení žiačok Rie Karafovej a Nataši Kerteszovej pod pedagogickým vedením Mgr. Márie Riškovej jubilejného 20. ročníka obľúbenej celoslovenskej súťaže Čarovná flauta. Vzhľadom na momentálnu zhoršenú epidemiologickú situáciu prebiehala táto súťaž online. V rámci súťaže sa poslali nahraté videá žiakov a odborná porota v zložení známych profesorov a umelcov pôsobiacich na konzervatóriách v Košiciach, Bratislave a Banskej Bystrici hodnotila výkony prostredníctvom video prenosu. Súťaž bola rozdelená v hre na zobcovú flautu do 6 kategórií.

Obe žiačky SZUŠ Via arto boli podľa veku umiestnené v tej istej kategórii, ktorá bola najviac zastúpená súťažiacimi. Predstavili sa pestrým hudobným programom, kde zazneli na zobcovej sopránovej a altovej flaute sólové moderné skladby od autorov A.Mikolajkovej, D.Hellbacha, z obdobia baroka sonáty od G.F.Händla, F.Barsantiho s klavírnym sprievodom pedagóga Michala Čelovského a v závere predstavili hru na flaute v jazzovom rytme a s výborným írskym akcentom.

Aj napriek početnej a veľmi silnej konkurencii získali obrovský úspech a to 1.miesto obhájila Ria Karafová a hneď 2. miesto Nataša Kerteszová, ktorá sa súťaže zúčastnila v tomto roku po prvý krát. Úspešným flautistkám blahoželáme a tešíme sa s nimi o to väčšmi, keďže príprava prebiehala aj počas uplynulého pandemického školského roka. Nech tieto víťazstvá sú pre nás novou motiváciou a inšpiráciou ako v neľahkom čase, keď ZUŠky musia opäť zatvoriť svoje priestory a vyučovať len online, nestratiť trpezlivosť a naďalej rozvíjať talent a lásku k umeniu.

Autor foto a článku:SZUŠ Via arto


e206b6cfd70f48f5ad249ace76590d95.jpgOrganizovali sme

Archív našich udalostí

Pozrieť aktuality

Rýchle kontakty

SZUŠ VIA ARTO
Laborecká 66
066 01 Humenné
Slovenská republika

0902 239 062
viaarto@gmail.com
Nájsť na mape Sledovať na Facebooku Sledovať na Youtube Sledovať na Instagrame

Aby Vám neunikla žiadna udalosť: