ŠKOLNÉ OD 12.10 - INFO

Milí rodičia.

Ďakujeme Vám za vašu priazeň aj v tomto šk.roku, ktorý nám od 12.10 opäť priniesol obmedzenia vo výučbe.

Vnímame, že neľahká finančná situácia sa dotkla nielen Vašich príjmov, ale aj príjmov školy.

Naši učitelia sú Vám k dispozícii vo všetkcýh odboroch, či už prezenčnou formou (HUDOBNÝ ODBOR - individuálne hodiny, ONLINE vyúčba HUDOBNEJ TEÓRIE https://www.viaarto.sk/online-skola/hudobny-odbor-...).

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR - individuálne hodiny + konzultácie s našou učiteľkou.

ale aj DIŠTANČNOU formou: TANEČNÝ ODBOR:https://www.viaarto.sk/online-skola/tanecny-odbor-... + individuálne konzultácie s našimi učiteľkami.

VÝTVARNÝ ODBOR : https://www.viaarto.sk/online-skola/vytvarny-odbor...

Čo sa týka platby školného - radi by sme Vás POPROSILI uhrádzať školné v PLNEJ výške podľa platného školného na tento školský rok 2020/2021.

(https://www.viaarto.sk/o-skole/dokumenty)

PODPORÍTE tým školu VIA ARTO pri jej fungovaní a zvládnutí tejto situácie, ktorá kvôli KORONA - KRÍZE prišla o nemalé finančné prostriedky poskytované z dotácií MŠ SR - mestom Humenné.

Ak by ste sa kvôli tejto situácii ocitli v neľahkej finančnej situácii, PROSÍME VÁS o úhradu školného vo výške 50% a to len v odboroch, ktoré od 12.10 vyučujú DIŠTANČNOU FORMOU (Výtvarný odbor, Tanečný odbor).

ĎAKUJEME, že stojíte pri nás a podporujete nás aj touto formou.

Viac informácií : 0902 239 062

Vaša škola VIA ARTOOrganizovali sme

Archív našich udalostí

Pozrieť aktuality

Rýchle kontakty

SZUŠ VIA ARTO
Laborecká 66
066 01 Humenné
Slovenská republika

0902 239 062
viaarto@gmail.com
Nájsť na mape Sledovať na Facebooku Sledovať na Youtube Sledovať na Instagrame

Aby Vám neunikla žiadna udalosť: