OBNOVENIE VYUČOVANIA

Milí rodičia, žiaci,

na základe rozhodnutia primátora mesta Humenné sa od stredy (07.04.2021) sa na našej SZUŠ Via Arto obnovuje prezenčná forma individuálneho vyučovania pre hudobný odbor, pre mladších žiakov, ktorí na ZŠ navštevujú 1.stupeň.

Toto nariadenie neplatí pre žiakov, ktorí navštevujú skupinové vyučovanie (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický ) a taktiež pre odbor spev a hru na dychových nástrojoch. Učitelia týchto odborov zatiaľ budú vyučovať na základe MŠVVaŠ SR aj naďalej, a to dištančnou formou.


Povinnosti rodiča:

a, Kópia NEGATÍVNEHO TESTU (poslať po žiakovi)

b, Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (podpísané poslať po žiakovi)

ČESTNÉ VYHLÁSENIE - BEZINFEKČNOSŤ

Povinnosti učiteľa:

a, odovzdať žiakovi na prvej hodine "RESPIRÁTOR FFP2" (ak ešte žiak nedostal)

b, NEGATÍVNY TEST alebo POTVRDENIE O PREKONANÍ COVID 19

ZOZNAM TESTOVACÍCH MIEST


V prípade ďalších otázok kontaktujte našich zástupcov:

Mgr. Mária Rišková DiS.art (0903 512 101)

PaedDr. Lukáš Jeňo DiS.art (0902 239 062)


Tešíme sa na Vás :)
Organizovali sme

Archív našich udalostí

Pozrieť aktuality

Rýchle kontakty

SZUŠ VIA ARTO
Laborecká 66
066 01 Humenné
Slovenská republika

0902 239 062
viaarto@gmail.com
Nájsť na mape Sledovať na Facebooku Sledovať na Youtube Sledovať na Instagrame

Aby Vám neunikla žiadna udalosť: