AKTUÁLNE INFORMÁCIE "COVID 19"


OZNAM !!!

Na základe priaznivej situácie a uvoľnenia opatrení sa zmenilo rozhodnutie zriaďovateľa školy a škola bude od pondelka 15.06.2020 opäť OTVORENÁ !!!

Vyučovať sa bude podľa rozvrhu, ktorý bol daný na začiatku šk. roka.

Účasť žiakov na vyučovacom procese je DOBROVOĽNÁ.

Vyučovanie na elokovaných pracoviskách bude pokračovať "ONLINE FORMOU".

Skupinové vyučovanie v hudobnom odbore do konca mesiaca jún NEBUDE (hudobná náuka, kapely, súbory).

 Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZUŠ a pri odchode žiaka zo ZUŠ (nosenie rúška)

 V prípade akéhokoľvek prejavu respiračného ochorenia (prechladnutie, nádcha, kašeľ...), dieťa nemôže navštevovať vyučovací proces. Ak počas vyučovania triedny učiteľ zistí prejavy ochorenia, zákonný zástupca bude povinný bezodkladne si vyzdvihnúť dieťa zo školy.

 Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej umeleckej školy, okrem svojej triedy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.

V prípade otázok kontaktujte zástupcov riaditeľa školy : p. Riškovú a p. Jeňa.

s pozdravom


Vedenie školy Via Arto.Milí rodičia a žiaci,

na základe opatrení, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ostáva škola zatvorená od 30.03 do odvolania !!!

Z tohto dôvodu sme pre našich žiakov pripravili "ONLINE ŠKOLU". Ide o motivačné aktivity, ktoré budú postupne aktualizované v kolonke "ONLINE ŠKOLA".

Sme si vedomí, že tieto aktivity nenahradia osobný vklad učiteľa, ktorý je na hodinách nenahraditeľný, ale aspoň takýmto spôsobom chceme žiakov motivovať k cvičeniu, muzicírovaniu a aby ostali v kontakte s hudbou.

!!! ONLINE ŠKOLA TU: !!!

ŠKOLNÉ - školné poprosíme uhradiť do mesiaca FEBRUÁR. Tí, ktorí máte TP, tak si ho prerušte. Ak ste školné vyplatili už dopredu, tak to zohľadníme v novom školskom roku.

!!! OZNAM !!!

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) sa na našej umeleckej škole ako aj na elokovaných pracoviskách našej školy prerušuje vyučovanie v dňoch 12.3.2020 (štvrtok) - 13.3.2020 (piatok).
O ďalšom vývine tejto situácie Vás budeme informovať prostredníctvom našej FB stránky, instagramu a webovej stránky školy.

Ďakujeme za pochopenie

Organizovali sme

Archív našich udalostí

Pozrieť aktuality

Rýchle kontakty

SZUŠ VIA ARTO
Laborecká 66
066 01 Humenné
Slovenská republika

0902 239 062
viaarto@gmail.com
Nájsť na mape Sledovať na Facebooku Sledovať na Youtube Sledovať na Instagrame

Aby Vám neunikla žiadna udalosť: